People

Staff

 

Wataru Matsunaga


Assistant professor

E-mail: matsunaga.wataru.5w [at] kyoto-u.ac.jp
Link to Kyoto Univ. Database

Research interest: Composite materials, Electromagnetism, Nondestructive testing 

 

Miwa Wainai
Secretary

 

Graduate Students

D2 Masao Akiyoshi
M2 Shunya Koike
M2 Ryoichi Masuda
M2 Keita Shimizu
M2 Shigekazu Homma
M1 Seiya Shichino
M1 Hidefumi Takahashi
M1 Taisei Hamano

 

Undergraduate Students

B4 Kawada Keigo
B4 Uematsu Akihiro
B4 Kiyonaga Atsuki
B4 Tarutani Yonosuke
 
 

Lab Members

2022

2021

2020

2019

2018