People

Staff

 

Wataru Matsunaga


Assistant professor

E-mail: matsunaga.wataru.5w [at] kyoto-u.ac.jp
Link to Kyoto Univ. Database

Research interest: Composite materials, Electromagnetism, Nondestructive testing 

 

Miwa Wainai
Secretary

 

Graduate Students

D1 Zhang Yang
M2 Takumi Takahashi
M2 Shiyu Oga
M2 Seita Katayama
M2 Kosuke Shigeto
M1 Shogo Inoyama
M1 Yuto Ioki
M1 Kohei Tsukamoto

 

Undergraduate Students

B4 Rintaro Tahara
B4 Tori Tomae
B4 Shotaro Hayashi
B4 Kazuki Harashima
B4 Shunsuke Maeda
 
 

Lab Members

2023

2022

2021

2020

2019

2018